Blog

Moim zdaniem...

Wnuk, czy homoseksualny partner – kto może wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy?

 • Kwiecień 14, 2015
 • akarolak

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest posiadanie mieszkania. Prawne tytuły do zaspokojenia tej potrzeby są różne: prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lokalu służbowego czy wreszcie – stosunek najmu. Dla osób korzystających z lokalu mieszkalnego wspólnie z najemcą niezwykle ważne jest, czy po śmierci najemcy nadal będą mogli zajmować mieszkanie.

MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • Czerwiec 5, 2014
 • akarolak

CZYLI O TYM CO PRACOWNICY WIEDZIEĆ POWINNI, A PRACODAWCY NIE POWINNI ZAPOMINAĆ Prawo pracy podejmuje próbę wyrównywania szans pomiędzy stronami stosunku prawnego – ekonomicznie słabszą (pracownikiem), a silniejszą (pracodawcą). Z korzystniejszej formalnie pozycji pracownika najczęściej niewiele wynika, kiedy sytuacja na…

UPRZEJMIE GROŻĘ

 • Maj 22, 2014
 • akarolak

UPRZEJMIE GROŻĘ, CZYLI O AKTYWNEJ WINDYKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków to zadania jednostek samorządu terytorialnego wykonywane najczęściej przez powołane do tego spółki prawa handlowego. Zarządy tych podmiotów, dążąc do osiągania możliwie najlepszych wyników finansowych, niejednokrotnie grożą odbiorcom…

O TERMINIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ UCZELNI

 • Maj 10, 2014
 • akarolak

Zagadnienie prawne przedawnienia roszczeń uczelni z tytułu umowy określającej warunki odpłatności za studia wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Przykładem może tu być wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy z 12.07.2013 r. (sygn. akt: IV Ca 328/13), w…

KARA UMOWNA, CHOCIAŻ ZASTRZEŻONA NIE ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPŁACONA

 • Listopad 28, 2013
 • akarolak

KARA UMOWNA, CHOCIAŻ ZASTRZEŻONA NIE ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPŁACONA Jak wszyscy wiemy czasy są ciężkie, każdy robi wszystko, żeby zarobić, a przy tym się nie narobić. Dla niektórych przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami okazją do uzyskania dodatkowych, wcale nie małych,…

ALKOHOLOWE ORDALIA

 • Październik 19, 2013
 • akarolak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stanowi znamiona przestępstwa określonego w Kodeksie karnym. Osoba, która dopuszcza się takiego czynu jest narażona nie tylko na sankcje karne, ale też na ostracyzm społeczny. Czy zawsze słusznie? Powszechne…

ZAKUPY W CZASIE PREZENTACJI, CZYLI JAK NIE DAĆ NABIĆ SIĘ W BUTELKĘ

 • Październik 18, 2013
 • akarolak

Umowy zawierane w czasie prezentacji handlowych organizowanych w czasie tzw. darmowych degustacji często niosą ze sobą ryzyko niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Warto wtedy zachować daleko posuniętą ostrożność. W trudnych czasach, kiedy konkurencja nie daje spokoju, a kieszenie klientów raczej nie pękają…