Blog

Moim zdaniem...

ODWOŁANIE DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI

 • 5 września, 2015
 • akarolak

Rodzinna sielanka czasami znika wkrótce po tym, kiedy seniorzy rodu, przeświadczeni o konieczności uregulowania spraw ziemskich, pragnąc zachować dobre wspomnienia u najbliższych, a nierzadko też uzyskać ich wdzięczność i wsparcie, „przepisują na” dzieci, wnuki lub prawnuki, to co udało im się zgromadzić. Owo „przepisanie” może przybiera często postać darowizny nieruchomości – mieszkania, domu jednorodzinnego, gospodarstwa. Obdarowani niekiedy zapominają o swoich dobrodziejach, których żywotność zaczyna ich coraz bardziej dziwić i irytować. Niekiedy poddenerwowanie beneficjentów przeradza się w rożne formy agresji… Czy w takich sytuacjach można wycofać się z wykonanej darowizny?

„Rozporządzenie sklepikowe”

 • 30 sierpnia, 2015
 • akarolak

Najpopularniejszy akt normatywny ostatnich dni – rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach został przedwczoraj, 28 sierpnia 2015 r., opublikowany w Dzienniku Ustaw (poz. 1256) i zacznie obowiązywać od 1 września br. Wymienione daty pozwalają traktować dzieło Ministra Zdrowia jako akt o wyjątkowym znaczeniu. I nie można się temu dziwić – z początkiem roku szkolnego 2015/16 uczniowie „jednostek systemu oświaty” będą zdrowi! A to wszystko dzięki racjonalnemu odżywianiu…

Odpowiedzialność za długi konkubenta

 • 17 sierpnia, 2015
 • akarolak

Konkubinat, czy związek partnerski nie wywołuje już sensacji. Można nawet zaryzykować, że wspólne pożycie bez sakramentu, czy chociażby przysięgi złożonej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stało się normą. Trochę to dziwne w społeczeństwie, które w większości deklaruje swój katolicyzm. Niemniej jeszcze dziwniejsze jest w jaki sposób na taki związek patrzy polski ustawodawca.

Wakacyjnie: Bezpieczna rozmowa

 • 17 lipca, 2015
 • akarolak

Kiedy słyszę komunikat o utrwalaniu przeprowadzanej rozmowy telefonicznej „ze względów bezpieczeństwa”, to dzieje się ze mną coś dziwnego…

Wnuk, czy homoseksualny partner – kto może wstąpić w stosunek najmu po śmierci najemcy?

 • 14 kwietnia, 2015
 • akarolak

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest posiadanie mieszkania. Prawne tytuły do zaspokojenia tej potrzeby są różne: prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lokalu służbowego czy wreszcie – stosunek najmu. Dla osób korzystających z lokalu mieszkalnego wspólnie z najemcą niezwykle ważne jest, czy po śmierci najemcy nadal będą mogli zajmować mieszkanie.

MOBBING I DYSKRYMINACJA

 • 5 czerwca, 2014
 • akarolak

CZYLI O TYM CO PRACOWNICY WIEDZIEĆ POWINNI, A PRACODAWCY NIE POWINNI ZAPOMINAĆ Prawo pracy podejmuje próbę wyrównywania szans pomiędzy stronami stosunku prawnego – ekonomicznie słabszą (pracownikiem), a silniejszą (pracodawcą). Z korzystniejszej formalnie pozycji pracownika najczęściej niewiele wynika, kiedy sytuacja na…

UPRZEJMIE GROŻĘ

 • 22 maja, 2014
 • akarolak

UPRZEJMIE GROŻĘ, CZYLI O AKTYWNEJ WINDYKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków to zadania jednostek samorządu terytorialnego wykonywane najczęściej przez powołane do tego spółki prawa handlowego. Zarządy tych podmiotów, dążąc do osiągania możliwie najlepszych wyników finansowych, niejednokrotnie grożą odbiorcom…

O TERMINIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ UCZELNI

 • 10 maja, 2014
 • akarolak

Zagadnienie prawne przedawnienia roszczeń uczelni z tytułu umowy określającej warunki odpłatności za studia wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Przykładem może tu być wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy z 12.07.2013 r. (sygn. akt: IV Ca 328/13), w…

KARA UMOWNA, CHOCIAŻ ZASTRZEŻONA NIE ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPŁACONA

 • 28 listopada, 2013
 • akarolak

KARA UMOWNA, CHOCIAŻ ZASTRZEŻONA NIE ZAWSZE MUSI BYĆ ZAPŁACONA Jak wszyscy wiemy czasy są ciężkie, każdy robi wszystko, żeby zarobić, a przy tym się nie narobić. Dla niektórych przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami okazją do uzyskania dodatkowych, wcale nie małych,…

ALKOHOLOWE ORDALIA

 • 19 października, 2013
 • akarolak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stanowi znamiona przestępstwa określonego w Kodeksie karnym. Osoba, która dopuszcza się takiego czynu jest narażona nie tylko na sankcje karne, ale też na ostracyzm społeczny. Czy zawsze słusznie? Powszechne…

ZAKUPY W CZASIE PREZENTACJI, CZYLI JAK NIE DAĆ NABIĆ SIĘ W BUTELKĘ

 • 18 października, 2013
 • akarolak

Umowy zawierane w czasie prezentacji handlowych organizowanych w czasie tzw. darmowych degustacji często niosą ze sobą ryzyko niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Warto wtedy zachować daleko posuniętą ostrożność. W trudnych czasach, kiedy konkurencja nie daje spokoju, a kieszenie klientów raczej nie pękają…

Strona 2 z 2: 1 2