Archive for Business Law

MOBBING I DYSKRYMINACJA

CZYLI O TYM CO PRACOWNICY WIEDZIEĆ POWINNI, A PRACODAWCY NIE POWINNI ZAPOMINAĆ Prawo pracy podejmuje próbę wyrównywania szans pomiędzy stronami stosunku prawnego – ekonomicznie słabszą (pracownikiem), a silniejszą (pracodawcą). Z korzystniejszej formalnie pozycji pracownika najczęściej niewiele wynika, kiedy sytuacja na…

ALKOHOLOWE ORDALIA

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stanowi znamiona przestępstwa określonego w Kodeksie karnym. Osoba, która dopuszcza się takiego czynu jest narażona nie tylko na sankcje karne, ale też na ostracyzm społeczny. Czy zawsze słusznie? Powszechne…