Jeszcze o świadczeniach wychowawczych „500+” i alimentach

Jeszcze o świadczeniach wychowawczych „500+” i alimentach

  • 26 kwietnia, 2016
  • akarolak

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wpływu przyznawanego na podstawie ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenia wychowawczego  na wysokość alimentów, Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy zmieniającej Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Krio). Zaproponowane nowe brzmienie  art. 135 Krio przesądza, że świadczenia wychowawcze nie będą wpływały na zakres obowiązku alimentacyjnego. Wszystko wskazuje na to, że projekt zostanie szybko zaakceptowany przez Parlament i nie nastąpi gwałtowny wzrost liczby pozwów w sprawach o alimenty.
Więcej:
http://www.prezydent.pl/gfx/prezydent/userfiles3/files/2016_rozne/s22c-6e16042211070_3.pdf