Kancelaria

Szanowni Państwo,

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Grzegorz Karolak

Radca prawny Adam G. Karolak

udziela pomocy prawnej osobom fizycznym oraz innym podmiotom i organizacjom. Z wyjątkową uwagą rozpoznaje problemy swoich Klientów i poszukuje dla nich odpowiednich rozwiązań. Nie unika działań niekonwencjonalnych, chociaż nie jest zwolennikiem nadmiernego ryzyka. Jego Klienci zwracają uwagę, że posługuje się bardzo komunikatywnym językiem i przedstawia zarówno zalety jak i wady proponowanych działań.

Doradztwem prawnym zajmuje się od 1992 r. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę w takich obszarach jak:

 

prawo cywilne (prawo kontraktów, umowy z konsumentami, ogólne warunki umów, odpowiedzialność odszkodowawcza, obrót nieruchomościami, windykacja, zabezpieczanie wierzytelności, prawo spadkowe – wydziedziczenie, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe),

 

prawo rodzinne (alimenty, kontakty z dziećmi, rozwody),

 

postępowanie sądowe i egzekucyjne (zastępstwo procesowe, negocjacje, pozwy, wnioski, pisma procesowe, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na komornika, podziały majątkowe, ubezwłasnowolnienie, sprawy pracownicze i inne),

 

postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne(odwołania, skargi, zażalenia, zastępstwo w postępowaniu sądowoadministracyjnym, skarga kasacyjna, wznowienie postępowania i inne).

 

  • Dziękuję za Pana zaangażowanie i nieocenioną pomoc w tworzeniu naszej Fundacji. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Pana sprawności działania w zakresie przygotowania aktów prawa wewnętrznego, a w szczególności naszego statutu.

     

    Prezes Zarządu Bogdan Kiełbasiński, Fundacja Legionowo dla Ciebie

  • Wypełniając powierzone obowiązki dał się poznać jako znawca prawa administracyjnego i gospodarczego. Jego wiedza i znajomość orzecznictwa sądowego i sądowo administracyjnego w powiązaniu z umiejętnością wyszukiwania oryginalnych rozwiązań okazały się szczególnie przydatne (…)

    Rektor dr Mirosław Cienkowski, Uczelnia Warszawska im. MS-C

  • Chciałbym przekazać słowa uznania dla Pana profesjonalizmu w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia. Przedstawione przez Pana projekty i zawarte tam rozwiązania uzyskały akceptację naszych członków i stanowią jasną i trwała podstawę naszej działalności.

    Prezes Zarządu Kazimierz Plotzke, Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze "Silesiae"