Oferta

Oferuję Państwu pomoc prawną m.in. w następujących obszarach:

 • sprawy cywilne
  • windykacja (odzyskiwanie kwot wierzytelności, postępowania przedsądowe i sądowe, tworzenie systemu zpobiegania powstawaniu zatorów płatniczych);
  • pomoc dłużnikom (negocjacje z wierzycielami; doradztwo w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, zastępstwo procesowe);
  • nieruchomości (podziały, odszkodowania, prawa rzeczowe ograniczone, obrót nieruchomościami);
  • spadki (zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego);
  • sprawy konsumenckie (przygotowywanie wzorców umownych, regulaminów, ochrona praw);
  • odszkodowania
 • sprawy administracyjne (uzyskiwanie pozwoleń, egzekwowanie uprawnień, wywłaszczenia, ład przestrzenny i prawo budowlane i inne);
 • działalność uczelni, szkół, placówek oświatowych, organizacji społecznych (projekty aktów prawa wewnętrznego);
 • sprawy rodzinne (alimenty, rozwody, podział majątku);
 • sprawy pracownicze (negocjacje z pracodawcami,  rozwiązywanie sporów, postępowania sądowe);
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (legalizacja, rejestracja; rozwiązywanie sporów, zastępstwo procesowe, KRS);
 • analizy prawno-organizacyjne, opinie, opracowania, pisma.