Obszary naszej działalności

Oferuję Państwu pomoc prawną m.in. w następujących obszarach:

– sprawy cywilne
– sprawy administracyjne (uzyskiwanie pozwoleń, egzekwowanie uprawnień, wywłaszczenia, ład przestrzenny i prawo budowlane i inne);
– działalność uczelni, szkół, placówek oświatowych, organizacji społecznych (pełny zakres w tym KRS, projekty aków prawa wewnętrznego);
– sprawy rodzinne (alimenty, rozwody, podział majątku);
– sprawy pracownicze (negocjacje z pracodawcami,  rozwiązywanie sporów, postępowania sądowe);
– doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (legalizacja, rejestracja; rozwiązywanie sporów, zastępstwo procesowe, KRS);
– analizy prawno-organizacyjne, opinie, opracowania, pisma.