Testimonial 3

Testimonial 3

  • 3 lutego, 2014
  • akarolak

Chciałbym przekazać słowa uznania dla Pana profesjonalizmu w zakresie tworzenia aktów prawa wewnętrznego Stowarzyszenia. Przedstawione przez Pana projekty i zawarte tam rozwiązania uzyskały akceptację naszych członków i stanowią jasną i trwała podstawę naszej działalności.