Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest uzgadniane z Klientem indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. W ramach zawieranej z klientem umowy dotyczącej postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dopuszczamy możliwość:

 • ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia;
 • ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie sprawy w danej instancji;
 • ustalenie wynagrodzenia za podejmowane czynności;
 • płatności wynagrodzenia w ratach;
 • wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku stałej współpracy.

Wszystkie stawki przedstawione poniżej proponowane są PRZEDSIĘBIORCOM i są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej w przepisach podatkowych obowiązujących w dniu wykonania usługi.
Nasze minimalne stawki netto wynagrodzenia za prowadzenie spraw cywilnych tak kształtują się przy wartości przedmiotu sporu:

 1. do 5000 zł – 1000 zł;
 2. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 4. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 5. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10800 zł;
 6. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 7. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

PORADA PRAWNA:
Koszt konsultacji prawnej to kwota od 150 – 300 zł netto za godzinę. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przedstawionej w czasie konsultacji, wynagrodzenie za konsultacje może zostać zaliczone  na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.