Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adam G.Karolak ul. I. Paderewskiego 4d, 05 – 120 Legionowo (adres biura: ul. Marszałkowska68/70 lok. 26; 00-545 Warszawa) – dalej: KANCELARIA.
 2. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia pomocyprawnej zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych i innych przepisówpowszechnie obowiązujących.
 3. KANCELARIA będzie przekazywać Państwa dane osobowe do podmiotów prawapublicznego, w tym sądów powszechnych i administracyjnych, oraz organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także do innych podmiotów i jednostek organizacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia pomocy prawnej.
 4. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Doradca Podatkowy, z którym KANCELARIA związana jest umową o świadczenie usług księgowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 6. KANCELARIA ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres równy okresowi przedawnienia Państwa ew. roszczenia związanego ze świadczeniem pomocy prawnej, w związku z którą otrzymała te dane.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy o radcach prawnych.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących czynności KANCELARII z Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@pactum.com.pl.
 9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących czynności KANCELARII związanych Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka Prywatności

Ustawodawca chroni nas na wszelkie możliwe sposoby. Czasami mam wrażenie, że ograniczenie tej opiekuńczości pozwoliłoby łatwiej oddychać… Co by nie pisać, dura lex sed lex. Wypełniając obowiązki wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne poniżej przedstawiam zasady wykorzystywania tzw. plików cookies. 

Poniższe warunki polityki prywatności zostały sformułowane z wykorzystaniem wzoru, do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 • Strona internetowa „www.pactum.com.pl” określana dalej jako „Serwis” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Pactum Adam Karolak z siedzibą pod adresem ul. I. Paderewskiego 4d w Legionowie
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.